top of page
Education Books Bookshelves

הספרים של המרכז הריאלי

היוזמה לספרים החלה מתוך צורך של התלמידים שלנו, בזמן ההכנה לבגרות היו חסרים לתלמידים ספרים עם סיכומים מתומצתים על כל נושא שכתובים בצורה ברורה, קלילה וקלה לקריאה.

החומר היה קשה וקריאת הסיכומים הייתה משימה בלתי אפשרית.
החלק השני העיקרי שהיה חסר הוא פתרונות מלאים ומפורטים לבגרויות.

אמנם פתרונות קיימים אבל הרבה פעמים הם כתובים בצורה מתומצתת מידי ולא תמיד ברור מה הדרך המלאה וכיצד המורים רוצים שנכתוב את כל הפיתרון. 
בעקבות בקשות התלמידים נרתמנו כולנו למלאכת הכתיבה והתחלנו לעבוד בשבילכם.

הספרים שלנו נכתבו על ידי צוות מקצועי ומוכשר שהעביר את האהבה שלו ללימוד אל תוך הספר.

בספרים שלנו תמצאו סיכומים ברורים על החומר הנלמד בצירוף דוגמאות פתורות. בנוסף ריכזנו עבורכם את בחינות הבגרות מהשנים האחרונות וצירפנו פתרונות מלאים בצורה הכי מפורטת שיש.

אנחנו ממשיכים לעבוד ולעדכן את הספרים בכל שנה לפי השינויים בתכנית הלימודים ומעדכנים את הפתרונות בהתאם לבגרויות האחרונות.

מבחר ספרי הלימוד שלנו גדל בהתמדה ואנחנו משקיעים כל רגע פנוי בהרחבת ספריית הלימוד שלנו ובכתיבת החומרים הטובים ביותר עבורכם.

הספרים שלנו: Welcome

המיקודיות שלנו כוללות מערכי שיעור וסיכומים לנושאים הנלמדים בשאלונים 806 ו-807 על פי תכניות הלימודים המעודכנות למועד הקרוב לפי משרד החינוך.

בספרים שלנו תמצאו פתרונות מלאים ומפורטים אשר נכתבו ע״י צוות המורים המעולה של המרכז. הספרים מתאימים לתלמידי בתי ספר ממלכתיים, ממלכתיים דתיים, אקסטרנים, נבחני משנה, משלימי ומשפרי בגרויות ותלמידי מכינות/מכללות הניגשים לבגרות במתמטיקה.

 

הספר נועד לעזור לכם להוציא את הציון הטוב ביותר שלכם בבגרות הקרובה!

מיקודיות
bottom of page