top of page
Math Formulas

  בקנייה מעל 10  ספרים מקבלים ספר מתנה!!

מיקודית שאלון 804

מיקודית שאלון 804

70.00 ₪מחיר

(4 יח"ל)

מבחני בגרות שאלון 804 עם פתרונות ומערכי שיעור מלאים

מעודכן למועד קיץ 2023

  • על הספר

    ספר הכנה לבחינת הבגרות במתמטיקה לתלמידי 4 יחידות לימוד.
    הספר מותאם למיקוד שהוציא משרד החינוך לשאלון 804 / 481

    הספר מכיל מערכי שיעור, סיכומים, ושאלות בגרות על החומר הנלמד לפי תכנית הלימודים של משרד החינוך.
    החומר בספר מחולק על פי נושאים וכולל פתרונות מלאים, הערות וע

bottom of page