top of page
Math Formulas

  בקנייה מעל 10  ספרים מקבלים ספר מתנה!!

מיקודית שאלון 805

מיקודית שאלון 805

70.00 ₪מחיר

(4 יח"ל)

מבחני בגרות שאלון 805 עם פתרונות ומערכי שיעור מלאים

מעודכן למועד קיץ 2022

  • על הספר

    ספר הכנה לבחינת הבגרות במתמטיקה לתלמידי 4 יחידות לימוד.
    הספר מותאם למיקוד שהוציא משרד החינוך לשאלון 805 / 482

    הספר מכיל מערכי שיעור, סיכומים, ושאלות בגרות על החומר הנלמד לפי תכנית הלימודים של משרד החינוך.
    החומר בספר מחולק על פי נושאים וכולל פתרונות מלאים, הערות וע

bottom of page